click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Cautare avansata
We found 0 results. View results
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Politică prelucrare date cu caracter personal

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”) este extrem de important pentru Platforma România 100 și în acest sens vă informăm că tratăm cu responsabilitate colectarea și procesarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să consultați și Politica de Cookies. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.

OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL Asociația Platforma România 100 este operator de date cu caracter personal, având sediul social în str. Trivale, nr7, București, [email protected] Toate cererile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate către Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la următoarea adresă de mail: [email protected] În cazul în care se solicită informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociație, vă rugăm să contactați Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la aceeași adresă de mail. ([email protected]).

CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră prin accesarea site-ului https://www.ro100.ro și a subdomeniului https://www.fapte.ro100.ro, respectiv pentru cei care doresc să se alăture cauzei noastre sau să ne sprijine financiar prin intermediul donațiilor. Obținem date cu caracter personal prin completarea de catre dvs. a formularelor online, abonarea la newslettere, înregistrarea voluntară la întâlnirile sau evenimentele pe care le organizam. Datele colectare sunt minimum necesare pentru a putea oferi informaţii despre ce facem noi sau despre cum puteți să vă implicați.

În cazul în care ați solicitat să vă alăturați Platformei România 100, înscriindu-vă prin intermediul site-ului nostru, prelucrăm următoarele date: numele dumneavoastră, adresa de e-mail, localitatea. Aceste informații de contact sunt mandatorii pentru a lua legătura cu dvs. De asemenea, aplicația de înscriere permite înregistrarea și a altor date, dar doar în măsura în care agreați să le completați: telefon, profil Facebook, profil Twitter și profil LinkedIn. În cazul în care vă abonați la newslettere: adresa de e-mail, nume și localitate. In cazul donațiilor: nume, adresa de e-mail, telefon, adresa, cont bancar. În cazul rețelelor sociale și profesionale – dacă vă înregistrați sau vă conectați la site-ul nostru prin intermediul rețelelor sociale (de exemplu Facebook, LinkedIn sau Twitter), sunt furnizate datele de conectare pe care le-ați permis furnizorului dvs. de social media să le împărtășească. Aceste informații pot include numele dvs. și adresa de e-mail și, în funcție de setările de confidențialitate, detalii suplimentare despre dvs., prin urmare, consultați regulile de confidențialitate din serviciul aplicabil pentru a stabili ce informații doriți să ne comunicați. Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Folosim datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

  • gestionarea datelor personale transmise de persoanele care și-au exprimat interesul în vederea participării la evenimentele și întâlnirile pe care le organizăm, respectiv în vederea implementării proiectelor noastre;
  • încheierea și administrarea contractelor;
  • primirea de donații;
  • respectarea obligațiilor legale în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, respectiv obligații de raportare către autoritățile fiscale;
  • transmiterea de newslettere, în baza consimțământului dvs. pentru a vă ține la curent cu comunicatele de presă ale Platformei România 100, despre evenimente, activitățile și proiectele implementate de Platforma Romania 100, respectiv alte informații relevante pentru dvs. – în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. În cazul donațiilor, dezvăluim datele dvs. cu caracter personal doar acelor persoane din cadrul Platformei România 100 care sunt implicate în procesul de fundraising și de raportare financiară.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea unor contracte, precum și executarea acestora; Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră; Prelucrarea este necesară pentru scopuri de interes legitim: Interesul legitim se bazează pe evaluarea noastră cu privire la faptul că procesarea este corectă, rezonabilă și echilibrată, cu excepția cazurilor în care acest interes este depășit de interesul sau drepturile fundamentale și libertățile persoanelor. Interesul sau drepturile fundamentale și libertățile persoanelor vor prima în prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, respectiv obligații de raportare către autoritățile fiscale;

În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face doar dacă pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, a fost obținut și consimțământul persoanei vizate.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal doar acelor persoane din cadrul Platformei Romania 100 care au atribuții de organizare pentru a facilita participarea dvs. la evenimentele și întâlnirile pe care le organizăm, respectiv în vederea implementării proiectelor noastre.

De asemenea, transmitem datele personale către entități contractate de Asociație pentru externalizarea unor servicii în cadrul cărora va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, precum furnizori de Cloud (Google – Gsuite- în cazul membrilor comunităților tematice și locale), servere (GoDaddy), servicii de gestionare/trimitere e-mail (MailChimp, Google – GSuite) pentru comunicarea de newslettere, management de proiect (Basecamp – doar în cazul membrilor activi ai comunităților tematice și locale).

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European.

Platforma România 100 nu transferă în acest moment date cu caracter personal către țări terțe.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea datele cu caracter personal va înceta în momentul în care nu mai sunt necesare în mod rezonabil în conformitate cu Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul.

Atunci când va înregistrați pentru a primi newslettere, datele vor fi prelucrate până în momentul în care decideți să nu mai primiți aceste informații, trimițând o solicitare la adresa de e-mail: [email protected] De asemenea, puteți renunța la orice comunicare de la noi în orice moment, utilizând linkul de dezabonare din comunicațiile de e-mail pe care le primiți.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Platforma România 100 asigură exercitarea drepturi dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

  1. Dreptul de acces –puteți solicita confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Asociație, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (menționate în art. 15 din GDPR). Pe bază de solicitare, Platforma România100 va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de Asociație. Dreptul de acces este un drept fundamental al individului pe care noi îl va respecta. Cu toate acestea, sunt anumite situații specifice în care exercitarea acestor drepturi contravine cu drepturile și libertățile altora sau cu obligații de confidențialitate, caz în care Platforma România 100 nu va putea să răspundă la o cerere cu privire la dreptul de acces. Putem refuza să răspundem pozitiv unei cereri de acces în cazul în care persoana vizată depune o cerere în mod vădit nefondată sau excesivă. 2. Dreptul la rectificare este aplicabil în situațiile în care Platforma România 100 deține date cu caracter personal inexacte sau incomplete, date pe care persoana vizată are dreptul să ceară să fie rectificate sau completate. 3. Dreptul la ștergerea datelor în cazul în care datele nu mai sunt necesare conform scopului de

prelucrare sau când datele au fost prelucrate ilegal. 4. Dreptul la restricționarea prelucrării aplicabil atunci când acuratețea datelor cu caracter personal este contestată, pentru perioada necesară în vederea administrării situației. Acest drept este, de asemenea, aplicabil când prelucrarea datelor este ilegală și ștergerea datelor nu a fost cerută. Vă indicăm articolul 18 din GDPR pentru a putea vedea toate situațiile în care se va putea restricționa prelucrarea datelor. 5. Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul persoanei vizate de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, comun utilizat și citibil de mașini și transmiterea mai departe a acestor date către alt operator. Acest drept la portabilitate va fi aplicabil numai cu privire la datele cu caracter personal pe care persoanele vizate ni le-au oferit și atunci când prelucrarea este realizată pe cale automată în vederea executării contractului încheiat de Platforma România 100 și persoana vizată. 6. Dreptul de a se opune constând în posibilitatea de a te opune prelucrării, în baza unor temeiuri cu privire la situația particulara a persoanei vizate. Dreptul de a se opune se va aplica atunci când prelucrarea se bazează pe interesul legitim al Asociației. 7. Dreptul persoanei vizate de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea de către Platforma România 100 a datelor cu caracter personal. Persoanele care și-au dat consimțământul pentru primirea de newsletter din partea Platformei România 100 vor putea să transmită retragerea acestui consimțământ printr-un mail la adresa [email protected] precum și prin selectarea butonului de Unsubscribe valabil în toate mailurile trimise. 8. Dreptul persoanei vizate de a depune o plângere unei autorități de supraveghere. Persoanele vizate care consideră că drepturile acestora au fost încălcate vor putea să se adreseze Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vom acționa cu promptitudine în cazul oricăror solicitări sau plângeri și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. În cazul în care răspunsul nostru nu este satisfăcător sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Compare Listings